Romernas språk – romani chib i sverige

Romani chib har en lång och och intressant historia. Här besvarar vi frågor som om hur det uppstod, hur det uppstod och om språket i Sverige.

 

Vad är Romani chib?

Romska, Romani Chib eller bara Romani, är romernas språk och har sitt ursprung i Indien. I Sverige har fick språket status som minoritetsspråk år 2000. Namnet Romani Chib betyder helt enkelt ”romskt språk”.

Romani, eller Romani chib,  och är nära släkt med andra indiska språk som hindi, sindi och panjabi som talas i Indien idag. Språket har utvecklats olika i världen eftersom romerna utvandrade från Indien för mer än 1000 år sedan som nomadfolk. Detta innebär att det finns många olika dialekter och at olika romerska grupper ofta inte förstår varandras version av romani.

Idag i Sverige talar omkring 40 000 personer språket romani. Romani talas över hela världen hela världen och bara i Europa uppskattar man att antalet romanitalande personer uppgår till omkring 14 till 17 miljoner personer. På olika dialekter av romska även kallas Romska även romanès, romani, romani chib, čhib eller šib. Dialekterna har utvecklats långt ifrån varandra på vitt skilda håll i världen. Detta innebär att ibland förstår romer varandra sisådär eller kan gissa sig till betydelsen av olika ord. Ibland förstår de inte varandra ett dugg. Det finns även romer som inte alls har kvar sitt språk och därför inte har kvar sitt språk. Detta är på grund av förtryck och lagskrift i olika länder, som innebär att romer på olika ställen inte har varit tillåtna att tala sitt eget språk.

 

Romani chib i Sverige

Precis som svenska är romani ett Indoeuropeiskt språk som härstammar från Sanskrit. Vårt språk står ju långt ifrån Romska, men till skillnad från romska dialekter skiljer det sig betydligt längre än 1000 år i språkutvecklingen mellan svenska och romska. Men det finns faktiskt likheter i uttal av vissa ord mellan svenska och romska språk, samt ord som liknar varandra och uppenbarligen kommer från samma stam.  Enda sedan början av 15000-talet då romer etablerade sig i Sverige har romska haft en del inflytande på svenska och gett oss en del låneord och slang. Bland slangord i svenskan som kommer från romska kan man exempelvis nämna tjej, lattjo och haja. Dessa uttryck är i romska inte alls slang utan kommer istället från helt vanliga standardord, från śej, laśo och hatjarav. Även ord som pröjsa, vischan och pava kommer från romska.

I och med att romerna fick status som minoritet år 2000 tillsammans med andra minoriteter blev Romani ett officiellt minoritetsspråk. Lagen innebär att personer med romsk bakgrund har rätt att lära sig sitt språk och lära sig om sin egen kultur. Idag finns inte många böcker på romska, men bland dessa förekommer sagor och sånger. Även en del kapitel ur evangelierna har översatts till romska och det pågår översättning av hela bibeln. Flera svenska barnböcker finns översatta till romska, till exempel böckerna om Katitzi av författarinnan Katarina Taikon som själv har romskt ursprung.