Om motantiziganism

På den här hemsidan, Mot antiziganism, vill vi samla information om romer och om den rasism som romer utsätts för, eller så kallad antiziganism. Vi vill bygga broar och ta bort gränser. Idag lever de allra flesta romerna i Sverige som alla andra svenskar. Idag borde romerna leva integrerade med svenskarna, men tyvärr är det inte alltid så. Det finns fortfarande motstånd och många barriärer kvar som måste bort.

Så på de här sidorna kan du som inte är rom få information och kunskap om romerna, deras historia och vilka de är. Du som rom kan å andra sidan få viktig information som berör dig.

 

Om mig som driver sidan Mot Antiziganism

Birger Östlund heter jag som driver mot Antiziganism. Jag har alltid varit intresserad av kultur och historia. Under senare år har jag engagerat mig en del i olika organisationer och genom den vägen både kommit i kontakt med, och lärt känna, romer som bor och lever här i Sverige.

Jag tycker att det här är ett mycket viktigt arbete och att vi alla kan försöka jobba tillsammans för ett gemensamt mål: samarbete och samförstånd mellan svenskar och minoriteter i landet.