för romers rättigheter i Sverige

Motantiziganism: en webbplats om och för romer

Antiziganism är beteckningen för den form av rasism som är riktad mot romerna. Vi vill uppmärksamma romerna och deras rättigheter, synliggöra vardagsrasism och offentligt förtryck som sker nu idag i vårt eget land. Vi värnar om romernas rättigheter och stöttar deras arbete för att kunna leva i Sverige på samma villkor som ”vanliga” svenskar.

Här finner du historia och samhällsinformation

Genom den här webbplatsen vill vi skapa en samlingsplats för all viktig information om romer och för romer. Du hittar inte bara historia som synliggör hundratals år av förtryck och utanförskap. Du finner även information om lagar, regler och om organisationer och intresseföreningar. Se kontaktsidorna om vad du vill ha mer information eller vill ge förslag på sånt du tycker fattas. 

Mot antiziganism och för romernas rättigheter

Romerna har en lång historia som folkslag som sträcker sig ända tillbaka till ett folk som lär ha utvandrat från Indien runt år 1000 e.Kr. En del tror att romerna har sitt ursprung i en krigarklass i norra Indien. Men efter att ha besegrats i krig flydde de med sina familjer till det Bysantinska riket.  Därefter reste de runt främst som handelsmän.

I Sverige har en historia som sträcker sig bakåt till 1500-talet. Det engelska namnet för det nedsättande ordet zigenare, eller ”Gypsy” som här blev zigenare Historien rymmer sånt som förföljelse, flykt och uteslutning. I Sverige har romer inte bara dödats och förföljts enbart för den etniska tillhörighetens skull vid medeltidens slut och tidigmodern tid. I modern tid och in på 1900-talet har romer, här i Sverige, utsatts för kränkningar, vetenskapliga experiment och tvångssteriliseringar.

Det är ingen historia som svenskar borde uppfatta som särdeles smickrande. Romer lever fortfarande, både frivilligt och ofrivilligt i utanförskap i vårt samhälle. Sverige har en lång väg kvar innan romer kan leva i vårt samhälle på samma villkor. Vissa tror att det krävs minst ytterligare två generationer tills en generation av romer kan leva under samma villkor som infödda svenskar.

Blogg