Allt om romsk kultur och romska sedvanor

Romer återfinns i hela världen, så även i Sverige. De har i regel samma etniska ursprung och nästan alltid samma kulturella värderingar. I den här artikeln talar vi mer om romernas kultur, mer specifikt de mest uppmärksammade kulturella normer och regler som återfinns i romsk kultur.

 

Romsk kultur och giftermål

Romska bröllop knyter i regel samman olika romska grupperingar, vilket innebär att arrangerade bröllop är vanligt förekommande inom romsk kultur. Om föräldrarna tvingar sin dotter att gifta sig med en man som hon inte gillar benämns deras påstridighet som äktenskapstvång.

Som Unicef fastslår är det är olagligt att tvinga sina barn att gifta sig med personer som de inte vill gifta sig med, men då tvångsäktenskap i regel är en norm inom romsk kultur är det svårt att särskilja huruvida ett specifikt äktenskap är framtvingat eller inte.

Utöver detta är barnäktenskap vanliga i romsk kultur, så även brudkidnappningar där barn i 12-årsåldern blir kidnappade och bortgifta till tonårspojkar.

Brudkidnappningar är oss veterligen inte ett svenskromskt kulturellt fenomen, men detta förfarande har dock uppmärksammats i bland annat Irland, England, Tjeckien, Bulgarien, Slovakien och Nederländerna.

 

Romsk kultur och barnuppfostran

Pojkar ses i regel som en välsignelse medan flickor allt som oftast har ett lägre egenvärde enligt den romska kulturen. Även morden drabbas negativt såvida hon föder en flicka, då mödrar som fött flickebarn betraktas som orena.

Utöver detta har romska gudföräldrar och mor- samt farföräldrar ett stort inflytande gällande hur modern och fadern väljer att uppfostra sina barn.

 

Romsk kultur och homosexualitet

Romer har i regel en negativ syn på homosexuella samt övriga LGBTQ-grupper. De mest konservativa romerna ser LGBTQ-personer som orena och betraktar deras leverne som ett brott mot mänskligheten. Men under senare år har kampanjer genomförts med mål att få romer att acceptera personer med andra sexuella läggningar.

Dessa kampanjer har främst genomdrivits i Storbritannien, men resultatet av dessa är i skrivande stund okänt. Somliga romska traditioner borde förändras, och i den skaran inkluderas deras syn på LGBTQ-personer.

 

Romernas kultur och döden

Precis som barnafödande ses även döden som oren enligt den romska kulturen. Men den döde återfår dock sin renlighet i samband med den begravning som genomförs, och utöver det ses ofta kremering av döda som en renande och befriande ritual.

Under en period betraktades den dödes hem som orent, men den sedvanan har luckrats upp och är inte längre lika inflytelserik inom romsk kultur.

 

Romsk kultur och utfrysning

Att bli utfryst från det romska samhället är ett av de mest hårda straffen inom romsk kultur. En person som frysts ut och inte längre får umgås med lokala romer betraktas som oren, och utöver det betraktas även romer som umgås med utfrysta romer som orena.

I videon nedan svarar en romsk kvinna på frågor gällande både romsk kultur samt levnadssätt:

 

Romsk kultur och religion

Även om romer i regel är etniskt homogena skiljer sig deras trosuppfattningar på märkbara sätt. Somliga romer är hinduer, andra muslimer medan ett flertal är katoliker eller protestanter.

Enligt romsk kultur existerar ingen samlad religion som alla måste följa och trots det infinner sig inga större motsättningar mellan romer av olika trosuppfattningar.

 

Romsk kultur och arbete

Romer har historiskt sett varit verksamma inom handel av bland annat mattor, grytor samt knivar, och utöver det har spådomen utgjort en viktig inkomstkälla. Kringresande cirkusshower har historiskt sett även drivits av romer, men numera är dessa nöjesarbetare är inte lika vanligt förekommande inom det romska samhället.

 

Att spara pengar som rom

Som BBC fastställer är fattigdom ett vanligt inslag i det romska samhället, och slumområden där enbart romer bor återfinns bland annat i Rumänien och Slovakien. Att spara pengar är därför en stor utmaning för en betydande del av alla romer.

Att samla mindre krediter genom att ta ett så kallat samlingslån är dock en god idé. På Sambla, där över 40 banker och långivare återfinns, kan du samla befintliga lån samt söka om nya lån via en och samma ansökan.

Banker och andra kreditinstitut ser i regel ett stort lån som en trygghetssignal som pekar på att du är kreditvärdig, medan mindre lån pekar på ekonomisk slapphänthet. Räntesatsen för ett samlingslån på cirka 50 000 till 600 000 kronor är i regel 5 till 10 %, medan räntesatsen för mindre lån oftast medför en årsränta på 15 till 40 %.

Potentialen att spara pengar är därmed god såvida du utforskar den länk som återfinns strax ovanför detta stycke.